ÇAĞDAŞ GRUP TİYATRO TOPLULUĞU

Eklenme Tarihi: 14.04.2015 20:23:14

Oda Başkanımız Sayın Feyzullah TOPÇU'nun Yeni Yıl Mesajı

Eklenme Tarihi: 04.01.2015 19:41:51

Başbakanı Göreve Davet Etti

Eklenme Tarihi: 29.12.2014 18:58:06
 • İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO) Başkanı Feyzullah Topçu ülkemizde yaklaşık 100.000 civarındaki anonim şirketin yalnızca 5000′ünün bağımsız denetime tabi olmasına karşın diğer anonim şirketler ve kooperatif birliklerinin denetime tabi olmamasının yasal anlamda boşluk yarattığını söyledi. Başkan Topçu, başta Başbakan olmak üzere Bakanlar Kurulu’nu göreve davet ederek . Bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketler ve kooperatif birliklerinin denetimi ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2013 yılında bakanlar kuruluna sununlan yönetmeliğinin acilen yayımlanmasının ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

  Başkan Feyzullah Topçunun konuya ilişkin değerlendirmesi:

  “Bağımsız denetim dışında kalan 2013 yılından beri denetlenmeyen Anonim Şirketlerin ve kooperatif birliklerinin finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. Şöyle ki ;6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun yayımlandığı ilk halinde tüm sermaye şirketleri açısından bağımsız denetime tabi olmaları öngörülmüş olup, eski TTK’da yer alan ”Murakıplık” kurumuna son verilmiştir. Ancak daha sonra6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler çerçevesinde, tüm sermaye şirketleri için öngörülen bağımsız denetim zorunluluğu kaldırılmış bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirlenme yetkisini de Bakanlar kuruluna verilmişti. Bu yetki çerçevesinde iki yıldır Bakanlar Kurulu belirlediği ölçütlere göre bağımsız denetime tabi olan şirketleri belirlenmiş ve bağımsız denetime başlamışlardır. . Ülkemizde Yaklaşık 100.000 civarındaki anonim şirketten yalnızca 5000 civarında bağımsız denetime tabi olması ve diğer anonim şirketlerin denetime tabi olmaması yasal anlamda boşluk yaratmıştır.

  Konu ile ilgili olarak bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketler ve kooperaif birliklerinin denetime tabi tutacak düzenlemeye ilişkin 6455 sayılı Kanun 11 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  Kabul edilen yeni düzenleme uyarınca;

  • Tüm anonim şirketler denetime tabi olacağı,
  • Bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketler ve kooperatif birliklerinin denetimi ile ilgili esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek

  Denetime tabi olduğu halde söz konusu denetimi yaptırmayanların finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılacaktır. (TTK 397. Md.)

  Ayrıca TTK 397 maddeye eklenen 5 ve 6. fıkralar şu şekilde;

  5’inci fıkrasına göre Dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan anonim şirketler ile 4572 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları bu fıkra hükümlerine göre denetlenir.

  Denetime ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilerin niteliklerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  6 ncı fıkrasına göre ise Beşinci fıkra kapsamında denetime tabi olduğu halde söz konusu denetimi yaptırmayanların finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir.

  Topçu, Türk Ticaret Kanununda Bu kadar net olmasına rağmen 2013 yılından bu güne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bağımsız denetim dışındaki anonim şirketler ve kooperatif birliklerinin denetimine ilişkin yönetmelik çalışmalarını yaparak bakanlar kurulunu sunmasına rağmen, bakanlar kurulu karar bağlamadığı için yürürlüğe girmedi ve bu anlamda yasal bir boşluk oluştuğunu ifade etti.

  Bu durumda acil olarak ne yapılmalı;

  2013 yılı ve 2014 yılında denetlenmeyen anonim şirketleri ve kooperatif birliklerinin   finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılacağından münfesih sayılabilir.

  Bu nedenle, Başbakan başta olmak üzere Bakanlar kurulunu bu sorunu çözmesini bekliyoruz. Kaos yaratılmaması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sunmuş olduğu yönetmeliğin karara bağlanarak yayınlanması sağlanmalıdır.

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ise, 2013 ve 2014 yıllarını geriye dönük denetimi kapsayacak yeni bir düzenleme yapmalıdır.

  Konun ilgili bakanlık ve yetkililerine; TOBB, Sanayi ve Ticaret Odaları ve kamuoyunun bilgisine sunar, 2015 Yılının Dünyamıza ve ülkemize barış ve huzur aynı zamanda sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim.

  URL: http://www.egemenlik.com.tr/?p=2466