Oda Başkanımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Eklenme Tarihi: 29.10.2014 16:08:45
 •  

  Özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin teminatı olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91. yılını kutluyorum.

  Cumhuriyet; egemenliğin asıl sahibi olan halkın fikirlerini serbestçe ifade ettiği, hukuk devleti ilkesi ile adaletin teminat altına alındığı demokratik bir sistemdir. Toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, ırk, din, dil ayrımı gözetmeden herkesin ortak iradesiyle oluşturduğu, eşit ve özgür yaşadığı, gelir dağılımında adaletin ve toplumsal refahın sağlandığı yönetim biçimidir.

  Anayasamızda bu nitelikler belirlenmiş olduğu halde, aradan geçen 91 yılda, bu devlet yönetiminin yerleşip gelişmesi gerekirken bugün geldiğimiz nokta bunlardan çok uzaktır.

   

  Cumhuriyet; hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçirildiği ölçüde demokratik bir nitelik kazanır. Bu niteliğin geliştirilmesi ve kökleştirilmesiyle Cumhuriyet esas anlamını bulur. Her geçen gün daha da yerleşmesi ve kökleşmesi gereken demokrasimiz, son dönemde ciddi tehdit altındadır

  Ne yazık ki ülkemizde toplumun huzuru bozulmuş, milli dayanışma yerini ayrışmaya ve düşmanlığa bırakmıştır. Adalet anlayışı büyük yara almış, demokrasi ve hukuk devleti olma özelliğimiz her geçen gün yitirilmiştir.

  Ülkemizde yaşanan bozulmuşluk, mesleğimiz de yansımış, meslek örgütlerimizin üzerine gidilmeye başlanmıştır. Örgütlerimiz dağıtılmaya, iktidara boyun eğen bir yola sokulmaya çalışılmaktadır.

  Bizler; ülke ekonomisine önemli katkılar koyan mesleklerden biri olan serbest muhasebeci ve mali müşavirlik mesleğini tüm zorluklara ve her geçen gün eklenen angaryalara rağmen sürdürmeye çalışmaktayız. Yapılan siyasi ve ekonomik baskılar karşısında hep dik durduk dik durmaya devam edeceğiz.

  Bu karanlık günlerin üstesinden gelebilmek için, birbirimize destek olmalı, mesleki örgütlerimize ve ülkemize sahip çıkmalıyız. Geleceğimiz olan çocuklarımıza, bizi bu günlere getiren atalarımıza bunu borçluyuz.

  Bu günlerde toplumsal barış ve uzalaşıya ihtiyaç vardır. Bu konuda herkese sorumluluk ve görev düşmektedir. Siyasi kaygılardan arınmış toplumun menfaatine yarayacak, akan kanları durduracak ağlayan anaların ve babaların acılarını dindirecek, çalışmaların ve projelerin üretilmesi en önemli konulardan biri haline gelmiştir.

  Bir devletin olmazsa olmazı; temel insan haklarına saygı, hukuk, demokrasi, özgürlük, eşitlik gibi temel ilkelerin ülkemizde Cumhuriyetin şemsiyesi altında en ileri düzeyde yaşatılması dileklerimle Meslek camiasının ve ülkemizde yaşayan tüm insanlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutluyorum.

   

  Feyzullah TOPÇU

  İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı


MANİFESTO

Eklenme Tarihi: 20.10.2014 19:29:28
 • Meslek örgütümüze ve meslektaşlarımıza çağrımız!

   

  Ülkemizin içinde bulunduğu durumun net bir fotoğrafına baktığımızda, gördüğümüz resim endişe verici boyutlarda.Başta Cumhuriyetimiz olmak üzere, tüm çağdaş demokrat yapılar, kurumlar, kuruluşlar ve örgütler sistematik bir saldırı ve kuşatma ile karşı karşıya. Bunların birçoğu ele geçirilmiş, henüz ele geçirilemeyenler de her türlü antidemokratik, hukuk dışı yollar denenerek ele geçirilmeye çalışılıyor.

   

  Hal böyle iken saldırıya ve kuşatmaya çalışılan çağdaş yapılardan biri de bizim meslek örgütümüz yani TÜRMOB ve ona bağlı odalarımız. Bu örgütlerde hukuksuz yollar denenerek meslek örgütümüz ele geçirilmeye çalışılıyor.

   

  Bu demokratik mevzileri kaybetmemeliyiz, kaybedemeyiz. TÜRMOB’a ve odalarımıza sahip çıkmak zorundayız.

   

  Kendini çağdaş ve demokrat tanımlayan, mesleki sorumluluk sahibi olan herkesle ve her grupla bir arada olma mecburiyetimizi biliyoruz.Çağdaş Grup olarak özeleştirimizi yaptık. Bugüne kadar bu yapıdaki kişilerle ya da gruplarla yaşadığımız ya da yaşadığımızı sandığımız tüm olumsuzlukları öncelikle yok sayıyoruz, mesleğimiz ve örgütümüz için bir arada olma sorumluluğumuzun ve zorunluluğumuzun bilincindeyiz.

   

  Demokratik dayanışma içerisinde, farklılıklarımızı yok sayarak çağdaş bir oda örgütlenmesinin bugün çok daha önemli ve gerekli olduğunu biliyoruz ve tüm meslektaşlarımızın da bunun bilincinde olduğuna inanıyoruz.

   

  Bugün;

  Üstleneceğimiz çok daha fazla sorumluluklarımız,

  Yapacak çok daha fazla işimiz var.

   

  İzmir özelinde, mevzi kaybetme konusunda bir sorun yaşamadık ve yaşamıyoruz. Fakat yaşanmış olan olumsuz örnekler ve bunların sonuçları gösteriyor ki;

   

  *Tüm çağdaş ve demokrat meslektaşlar bir arada olmak zorundadır.

   

  *Kendini mesleki sorumluluk sahibi olarak tanımlayan her kişi, grup ya da oluşum, birlikte hareket etmenin yollarını aramalıdır.

   

  *Kimse kendince haklı nedenlerle bir arada olmanın önünü tıkamamalıdır.

   

  *Sorumluluk herkesin olduğuna göre fedakarlık ve gayret de herkes tarafından gösterilmelidir.

   

  Bu örgütlerin önemli mevziler olduğu bilinci ile meslek mücadelesindeki başarımız, ülkenin geleceğinde söz ve karar sahibi olmamızın da bir göstergesidir.

   

  Sorumluluk bilincimizi, atılacak bu adımda görev alma iradesi ile birleştirmek tarihsel bir önem taşımaktadır.

   

   

   

  ÇAĞDAŞ GRUP


İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, İzmir İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğü Ve İzmir Mali Müşavirler Odası İşbirliğinde 6552 Sayılı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Seminer Düzenlendi.

Eklenme Tarihi: 18.10.2014 11:29:33